อะไหล่เครื่องปรับอากาศ เชียงใหม่ อะไหล่เครื่องทำความเย็น เชียงใหม่

ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ความปลอดภัย :
» บริษัทเชียงใหม่อุปกรณ์ เครื่องเย็น จำกัด
» Chiang Mai Refrigeration Equipment co., LTD.
» 99/16-17 หมู่ที่ 1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย
» อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
» www.cmrefrig-acpart.com
» E-mail cm.refrig@hotmail.com
» โทร. 053-801789
» แฟ๊กซ์. 053-141010บริษัทเชียงใหม่อุปกรณ์ เครื่องเย็น จำกัด Chiang Mai Refrigeration Equipment co., LTD.
99/16-17 หมู่ที่ 1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
by www.cmrefrig-acpart.com E-mail cm.refrig@hotmail.com
โทร. 053-801789 แฟ๊กซ์ 053-141010
Power By RyouOK