อะไหล่เครื่องปรับอากาศ เชียงใหม่ อะไหล่เครื่องทำความเย็น เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่อุปกรณ์เครื่องเย็น จำกัด
CHIANGMAI REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD.

ตัวแทนจำหน่าย
- อุปกรณ์ใช้ในการซ่อมบำรุงและติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศทุกขนาด
- ระบบทำความเย็นทุกชนิดและระบบน้ำเย็นในอุตสาหกรรม
- ห้องเย็น ตู้แช่ทุกชนิด
- เครื่องปรับอากาศ
- สารทำความเย็น Honeywell genetron U.S.A.
- เครื่องปรับอากาศ Daikin และ carrier และอะไหล่
- เครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมระบบทำความเย็น

ให้บริการ
- ให้คำปรึกษา-ออกแบบการติดตั้ง และซ่อมบำรุง
- เครื่องปรับอากาศทุกชนิด
- ห้องเย็น และตู้แช่ทุกขนาด
- ระบบทำความเย็นและน้ำเย็นเพื่ออุตสาหกรรม

บริษัทเชียงใหม่อุปกรณ์ เครื่องเย็น จำกัด Chiang Mai Refrigeration Equipment co., LTD.
99/16-17 หมู่ที่ 1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
by www.cmrefrig-acpart.com E-mail cm.refrig@hotmail.com
โทร. 053-801789 แฟ๊กซ์ 053-141010
Power By RyouOK