อะไหล่เครื่องปรับอากาศ เชียงใหม่ อะไหล่เครื่องทำความเย็น เชียงใหม่
ฟิลเตอร์ ดรายเออร์ ยี่ห้อ ALCO
ประเภทสินค้า : ฟิลเตอร์ ดรายเออร์
ประเภทรอง : ALCO
ราคา : โทรสอบถามราคา

 

 

 

 

MODEL Size & Type Nominal System Tonnage
Air Conditioning
Field Replacement & Field Installations OEM Self-Contained Equipment
R-134a R-22 R-404 , R507 R-134a R-22 R-404 , R-507
EK - 032 1/4 SAE 1/2 1/2 1/2 3/4 1 3/4
EK - 033 3/8 SAE 1/2 1/2 1/2 3/4 1 3/4
EK - 052 1/4 SAE 3/4 3/4 3/4 1 1 1
EK - 053 3/8 SAE 1-1/2 2 1 2 3 2
EK - 053S 3/8 ODF 1-1/2 2 1 2 3 2
EK - 083 3/8 SAE 2 2 2 3 4 3
EK - 083S 3/8 ODF 2 2 2 3 4 3
EK - 163 3/8 SAE 2.2 2.4 1.60 4.4 4.8 3.2
EK - 163S 3/8 ODF 2.2 2.4 1.60 4.4 4.8 3.2
EK - 084 1/2 SAE 2.75 3.65 2.45 5.5 7.3 4.9
EK - 084S 1/2 ODF 2.75 3.65 2.45 5.5 7.3 4.9
EK - 164 1/2 SAE 3 5 3 5 7-1/2 5
EK - 164S 1/2 ODF 3 5 3 5 7-1/2 5
EK - 165 5/8 SAE 5 5 4 7-1/2 10 7-1/2
EK - 165S 5/8 ODF 5 5 4 7-1/2 10 7-1/2
EK - 304 1/2 SAE 5 7-1/2 5 7-1/2 7-1/2 5
EK - 304S 1/2 ODF 5 7-1/2 5 7-1/2 7-1/2 5
EK - 305 5/8 SAE 7-1/2 7-1/2 5 10 15 7-1/2
EK - 305S  5/8 ODF 7-1/2 7-1/2 5 10 15 7-1/2
EK - 307S 7/8 ODF 7-1/2 10 7-1/2 15 20 12-1/2
EK - 417S 7/8 ODF 10 10 7-1/2 15 20 12-1/2
EK - 419S 1-1/8 ODF 12-1/2 15 12-1/2 20 25 15
EK - 759S 1-1/8 ODF 20 25 15 25 30 20

 


บริษัทเชียงใหม่อุปกรณ์ เครื่องเย็น จำกัด Chiang Mai Refrigeration Equipment co., LTD.
99/16-17 หมู่ที่ 1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
by www.cmrefrig-acpart.com E-mail cm.refrig@hotmail.com
โทร. 053-801789 แฟ๊กซ์ 053-141010
Power By RyouOK