อะไหล่เครื่องปรับอากาศ เชียงใหม่ อะไหล่เครื่องทำความเย็น เชียงใหม่
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศและห้องเย็น ทั้งงานติดตั้งและซ่อมบำรุงครับ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2555
« ย้อนกลับ...

บริษัทเชียงใหม่อุปกรณ์ เครื่องเย็น จำกัด Chiang Mai Refrigeration Equipment co., LTD.
99/16-17 หมู่ที่ 1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
by www.cmrefrig-acpart.com E-mail cm.refrig@hotmail.com
โทร. 053-801789 แฟ๊กซ์ 053-141010
Power By RyouOK